Underrättelse om Danmarks havsplan

Danmark har underrättat Sverige om det pågående arbetet med havsplanering och har översänt en avgränsningsrapport för den strategiska miljöbedömningen som svenska myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på. Sverige svarade Danmark den 30 april.

Sidan senast uppdaterad: 13 maj 2020Sidansvarig: Egon Enocksson