Straff och miljösanktionsavgifter

Syftet med dessa bestämmelser är att de ska bidra till regelefterlevnad och en minskad miljöpåverkan från verksamheter. I miljöbalken finns bestämmelser om straff och miljösanktionsavgifter.

Sidan senast uppdaterad: 22 oktober 2019Sidansvarig: Tomas Waara