Villkorsutformning med riktvärden avseende buller olämpligt för järnvägsdrift

Mark- och miljödomstolen i Växjö har den 13 december 2016 beslutat om slutliga villkor avseende bland annat buller för Citytunnelprojektet i Malmö. Malmö stad har överklagat domen och Naturvårdsverket har i juni 2017, med anledning av överklagandet, lämnat ett yttrande till Mark- och miljööverdomstolen.

Sidan senast uppdaterad: 28 juni 2017Sidansvarig: Åsa Wisén