Vid lokaliseringsval för väg E20 förbi Mariestad bör Trafikverket beakta artskyddsförordningen

Naturvårdsverket har lämnat ett samrådsyttrande till Trafikverket den 28 juni 2016.

Sidan senast uppdaterad: 29 juni 2016Sidansvarig: Lena Odeberg