Otillräcklig motivering av ställningstagande kring alternativval för ny väg 161 i Uddevalla kommun

Naturvårdsverket har vid flera tillfällen lämnat synpunkter under vägplaneprocessen, senast i januari 2016.

Sidan senast uppdaterad: 1 februari 2016Sidansvarig: Lena Odeberg