Tvärförbindelse Södertörn ger bilen konkurrensfördel jämfört med mindre miljöbelastande trafikslag

Naturvårdsverket har senast i januari 2017 yttrat sig i Trafikverkets samråd gällande utbyggnad av Tvärförbindelse Södertörn, en ny väg tvärs över Södertörn. Den nya vägen sträcker sig från E4/E20 till väg 73 och ska ansluta till Skärholmen/Kungens kurva, Flemingsberg och Haninge centrum. Tidigare yttrande lämnade Naturvårdsverket våren 2016.

Sidan senast uppdaterad: 10 oktober 2018Sidansvarig: Åsa Wisén