Tvärförbindelse Södertörn ger bilen konkurrensfördel jämfört med mindre miljöbelastande trafikslag

Naturvårdsverket har senast i februari 2019 yttrat sig i Trafikverkets samråd gällande utbyggnad av Tvärförbindelse Södertörn, en ny väg tvärs över Södertörn. Tidigare yttrande lämnade Naturvårdsverket 2016 och 2017.

Sidan senast uppdaterad: 18 februari 2019Sidansvarig: Åsa Wisén