Naturvärdesinventering behövs som underlag inför lokaliseringsval av väg 56 mellan Hedesunda-Valbo/Gävle

Naturvårdsverket har den 15 januari 2016 och den 16 februari 2017 yttrat sig inför lokaliseringsval av väg 56 delen Hedesunda-Valbo/Gävle i Gävleborgs län.

Sidan senast uppdaterad: 11 december 2018Sidansvarig: Åsa Wisén