Östlig förbindelse

Trafikverket bör inte gå vidare med planeringen av Östlig förbindelse för biltrafiken i Stockholm. Istället behövs kraftfulla satsningar på kollektivtrafik och cykelinfrastruktur kombinerat med åtgärder för att minska transporterna och använda dagens infrastruktur bättre. Det anser Naturvårdsverket i ett yttrande till Trafikverket.