Klimatpåverkan behöver utredas för E22 Förbifart Söderköping

Naturvårdsverket har den 19 december 2016 yttrat sig till Trafikverket gällande utbyggnad av Förbifart Söderköping.

Sidan senast uppdaterad: 28 augusti 2018Sidansvarig: Åsa Wisén