Samlad klimatpåverkan behöver redovisas för E22 Förbifart Söderköping

Naturvårdsverket har den 16 augusti 2019 yttrat sig till Trafikverket gällande utbyggnad av E22 Förbifart Söderköping.

Sidan senast uppdaterad: 1 november 2019Sidansvarig: Lena Odeberg