Åtgärdsvalsstudier för höghastighetsjärnväg

Naturvårdsverket har i juni 2017 lämnat synpunkter på Trafikverkets förhandsversioner av åtgärdsvalsstudier för höghastighetsjärnväg mellan Linköping-Borås respektive Jönköping-Malmö.

Sidan senast uppdaterad: 26 juni 2017Sidansvarig: Åsa Wisén