Tydliga miljökrav behövs för Förbifart Stockholm

Naturvårdsverket vill se tydliga regler vid byggande av tunnlarna för Förbifart Stockholm. Det handlar bland annat om att sänkta grundvattennivåer påverkar naturen och om buller för närboende. Yttrande till Mark- och miljödomstolen 31 mars.