Tillstånd till grundvattenbortledning och tillfälliga hamnar vid byggande av Förbifart Stockholm

Domar i mark- och miljödomstolen i fem mål kopplade till vägprojektet Förbifart Stockholm.