MÖD meddelar domar om följdverksamheter till Förbifart Stockholm

Mark- och miljööverdomstolen förtydligar bullerkrav.