Redovisning av naturvärdesinventering behövs som underlag för beslut om sträckning av Norrbotniabanan i Umeå kommun

Naturvårdsverket har den 22 december 2016 yttrat sig till Trafikverket gällande delsträckan Umeå-Dåva på Norrbotniabanan.

Sidan senast uppdaterad: 23 oktober 2018Sidansvarig: Åsa Wisén