Dubbelspårsutbyggnad på Malmbanan mellan Kiruna och riksgränsen

Naturvårdsverket har i februari och mars 2017 lämnat samrådsyttranden till Trafikverket rörande de järnvägsplaner som Trafikverket arbetar med.

Sidan senast uppdaterad: 13 december 2018Sidansvarig: Åsa Wisén