Citybanan – buller bör prövas även om prövningen gäller vattenverksamhet

Vi yttrade oss över Banverkets ansökan om tillstånd för en tunnel mellan Riddarholmen och Söder Mälarstrand i Stockholms kommun (Mål nr M 9003-05).