Beräkna buller vid högst trafikintensitet

Vi har yttrat oss till Miljööverdomstolen om hur vi tycker att man ska beräkna buller om det varierar kraftigt under året (M 3434-06). Målet gäller några vägar i Kalmar och vägtrafiken över Ölandsbron.