Vindkraftpark på Södra Midsjöbanken

Naturvårdsverket har lämnat synpunkter till regeringen om E.ON Vind Sverige AB:s ansökan om att få bygga vindkraftverk. De grunda utsjöbankarna är viktiga för många arter. Därför är kraven höga både på hänsynstagande under anläggningsfasen och på uppföljningar av påverkan.