Vindkraft i Svartnäsområdet, Falun

Naturvårdsverket delar mark- och miljödomstolens uppfattning om planerna på en gruppstation för vindkraftverk i Svartnäsområdet, Falu kommun. Bolaget har inte uppfyllt kraven på alternativredovisning och inte heller redovisat de samlade effekterna. Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen 4 mars 2013.