Naturvårdsverket överklagar vindkraft i Fågelsjö

De planerade vindkraftverken vid Fågelsjö bör prövas ihop med den intilliggande och betydligt större vindkraftparken Åby-Alebo i Mönsterås kommun. De sammantagna effekterna kan påverka höga naturvärden i Natura 2000-områden och fågellivet.