Det sammanlagda bullret från vindkraftsanläggningarna ska räknas in

Naturvårdsverkets yttrande angående tillstånd att anlägga och driva gruppstation med vindkraft på fastigheter i Uppvidinge kommun. 11 november 2015.