Transporter till och från en anläggning

Det går inte att kräva att ett företag redovisar de långväga transporterna i en miljökonsekvensbeskrivning. Det går inte heller att föreskriva villkor för de transporter som ska till eller från anläggningen på stort avstånd från den. Däremot kan man ställa vissa krav på trafiken i närheten av anläggningen.