Transporter inom en anläggning

Domar från såväl Högsta domstolen som Miljööverdomstolen, visar att transporter inom en anläggning kan regleras med villkor.