Ingen torvtäkt i Åstorpsmossen

Mark- och miljööverdomstolen upphäver tillståndet till torvtäkt i Åstorpsmossen. Området är en sådan värdefull naturmiljö där torvtäkt enligt stoppregeln inte får bedrivas.