Regeringen säger nej till torvtäkt vid Sjöängen

Bolaget ansökte 2002 om tillstånd enligt torvlagen för energitorvtäkt. Myren var sedan tidigare dikad men har ändå utvecklat höga naturvärden. Regeringen beslutade 2011 att ingen torvtäkt får komma till stånd på grund av de höga naturvärdena.

Sidan senast uppdaterad: 6 februari 2017Sidansvarig: Olof Ekström