Upphävt strandskydd i detaljplan trots höga naturvärden och alternativ lokalisering

Yttrande till Boverket om detaljplan där kommunen har upphävt strandskyddet för att möjliggöra byggande av bostäder.

Sidan senast uppdaterad: 9 mars 2017Sidansvarig: Yvonne Lundell