Strandskyddsdispens för hästhagar – kan en travhästverksamhet istället ses som en jordbruksverksamhet

Naturvårdsverket har lämnat ett yttrande till Mark- och miljööverdomstolen den 6 februari 2017.

Sidan senast uppdaterad: 20 februari 2018Sidansvarig: Thomas Pettersson