Naturvårdsverket yrkar på energihushållningskrav för verksamheten vid Iggesunds bruk

Naturvårdsverket har lämnat yttranden avseende slutliga villkor för energihushållning till mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt den 13 oktober 2020 och den 16 mars 2021.

Sidan senast uppdaterad: 19 oktober 2020Sidansvarig: Karin Bäckström