Ansökan om produktionsökning vid Stora Enso Skoghall AB:s bruk, i Hammarö kommun

Naturvårdsverket har lämnat yttrande om komplettering av ansökan till mark- och miljödomstolen i Vänersborg den 16 januari 2017.