Stenmur, dispens för biotopskydd – följ ärendet

Naturvårdsverket har överklagat en biotopskyddsdispens enligt den nya lagstiftning som trädde i kraft 1 september 2014. Genom överklagandet vill Naturvårdsverket skapa praxis.

Följ ärendet

Sortera på: fallande - stigande
  • 2015-02-19

    Biotopskyddsdispensen från länsstyrelsen kommer till Naturvårdsverket

  • 2015-03-05

    Naturvårdsverket överklagar dispensen

  • 2015-12-29

    Domstolen undanröjer länsstyrelsens beslut om dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att ta bort stenmur nr 1, dvs. den längsgående stenmuren i åkern ska vara kvar. Domen har inte överklagats.