Ingen dispens för eldningsolja i stället för gas

Naturvårdsverket har yttrat sig till Mark- och miljödomstolen särskilt över tillämpligheten för dispens att få använda eldningsolja i stället för gas på grund av avbrott i bränsleförsörjningen.

Sidan senast uppdaterad: 5 november 2018Sidansvarig: Anders Törngren