Rönnskärsverken – följ ärendet

Boliden Mineral AB planerar att öka produktionen av bland annat koppar, guld och silver vid Rönnskärsverken i Skellefteå. Mark- och miljööverdomstolen meddelade dom i målet i juni 2014. Prövningen fortsätter genom redovisning av de många utredningsvillkoren.