Rönnskärsverken – följ ärendet

Boliden Mineral AB planerar att öka produktionen av bland annat koppar, guld och silver vid Rönnskärsverken i Skellefteå. Mark- och miljööverdomstolen meddelade dom i målet i juni 2014.

Tidslinje för Rönnskärsverkens tillståndsprövning

Sortera på: fallande - stigande
 • 2017-03-22

  Naturvårdsverkets yttrande, angående tillstånd till verksamheten vid Rönnskärsverken; nu fråga om prövotidsredovisningar.

  Yttrande till Mark- och miljödomstolen, Umeå.
 • 2016-10-20

  Naturvårdsverkets yttrande, angående tillstånd till verksamheten vid Rönnskärsverken; nu fråga om prövotidsredovisningar.

  Yttrande till Mark- och miljödomstolen, Umeå.
 • 2014-06-27

  Mark- och miljööverdomstolen meddelade dom.

  Dom
 • 2014-02-24

  Naturvårdsverkets yttrande till mark- och miljööverdomstolen.

  Yttrande
 • 2013-10-01

  Naturvårdsverkets fokus i överklagandet.

 • 2013-09-30

  Naturvårdsverkets överklagande till mark- och miljööverdomstolen.

  Yttrande
 • 2013-07-05

  Mark- och miljödomstolen meddelade dom.

  Dom
 • 2013-02-01

  Naturvårdsverkets yttrande till mark- och miljödomstolen.

  Yttrande
 • 2012-12-21

  Boliden Mineral ABs yttrande med förlsag till villkor.

  Yttrande
 • 2012-11-16

  Naturvårdsverkets yttande till mark- och miljödomstolen.

  Yttrande
 • 2012-06-29

  Mark- och miljödomstolen meddelar deldom.

  Deldom
 • 2012-03-07

  Naturvårdsverkets yttrande till mark- och miljödomstolen.

  Yttrande