Naturvårdsverket yrkar på skärpta utsläppskrav och bättre kontroll vid förbränning av avfall i Uppsala

Naturvårdsverket har den 4 september 2017 lämnat yttrande till Mark- och miljödomstolen i Nacka över Vattenfall AB:s ansökan om fortsatt och ändrad verksamhet i bolagets anläggningar i Boländerna i Uppsala kommun.