Skärpta utsläppskrav och bättre kontroll vid förbränning av avfall i Uppsala

Naturvårdsverket har deltagit vid huvudförhandling inför Mark- och miljödomstolen i Nacka. Förhandlingarna i januari 2018 handlade om Vattenfall AB:s ansökan om fortsatt och ändrad verksamhet i Boländerna i Uppsala kommun.