Samförbränningsanläggning eller avfallsförbränning?

Miljööverdomstolen avgjorde i fyra domar 2010 att pannor som är byggda för att enbart förbränna avfall inte ska klassificeras som avfallsförbränningsanläggningar utan som samförbränningsanläggningar. Detta enligt den numera upphävda förordningen (2002:1060) om avfallsförbränning. Besluten har idag ingen betydelse för vilka krav som gäller för anläggningarna. Besluten har dock fortfarande betydelse vid import av avfallsklassat bränsle, eller vid andra kontakter med aktörer i andra medlemsstater.