Krav på kontinuerlig långtidsprovtagning av dioxiner och furaner

Mark- och miljööverdomstolens dom med begränsningsvärde för utsläpp av dioxiner och furaner samt krav på kontinuerlig långtidsprovtagning står fast. Högsta domstolen ger avfallsförbränningsanläggningen i Sjölunda, Malmö, tio månader för att göra de förändringar som behövs för att kunna följa villkoret.