Begränsning av utsläppen av dioxiner och furaner genom villkor som anger högsta medelvärde för år

Dom i Mark- och miljööverdomstolen den 29 januari 2016 med villkor för årsmedelvärde av dioxiner och furaner kopplat till krav på kontinuerlig långtidsprovtagning, avseende avfallsförbränningsanläggningen i Sjölunda, Malmö.