Begränsning av utsläppen av dioxiner och furaner genom villkor som anger högsta medelvärde för år

Högsta domstolen ger prövningstillstånd i frågan om när villkoret med begränsningsvärde för utsläpp av dioxiner och furaner samt krav på kontinuerlig långtidsprovtagning ska börja gälla på avfallsförbränningsanläggningen i Sjölunda, Malmö.