Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller parallellt med BAT-slutsatserna

Vid en prövning kan en domstol eller myndighet komma fram till ett strängare krav än utsläppsvärdet i en BAT-slutsats. Detta slår Mark- och miljööverdomstolen fast i en dom från 28 februari 2014.