Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet och ändrad hamnverksamhet i Värtahamnen-Frihamnen

Miljööverdomstolen har bett Naturvårdsverket att yttra sig angående ett överklagande från Stockholms Hamn AB. Bakgrunden är att bolaget planerar att bygga om hamnanläggningarna i Värtahamnen-Frihamnen och förändra sin verksamhet i hamnen.