Prövotid och slutliga villkor för Trelleborgs hamn

Miljödomstolen i Växjö lämnade den 22 april 2005 tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och förändrad verksamhet inom Trelleborgs hamn. I domstolens deldom sköts vissa frågor upp under en prövotid, bland annat frågan om vilka villkor som slutligen ska gälla för buller från verksamheten. Bolaget har nu lämnat en prövotidsredovisning till domstolen.