Inte möjligt att bestämma att tillstånd ska gälla från den dag tillståndet vunnit laga kraft

Vägledande dom i Mark- och miljööverdomstolen den 17 december 2014 om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Kristinebergsgruvan, Lycksele kommun.

Sidan senast uppdaterad: 10 augusti 2020Sidansvarig: Karolina Ardesjö Lundén