Verksamheten i gruvan i Tapuli med anrikningsverk vid Kaunisvaara, Pajala kommun

I slutet av november 2017 informerade Naturvårdsverket både Northland Resources AB:s konkursbo liksom Kaunis Iron AB om vår syn på tillståndet från Gränsälvskommissionen och planerad drift. Kaunis Iron AB tog 2018-02-19 över verksamheten från konkursboet. Bolaget återupptog 2018-07-12 gruvverksamheten trots den pågående domstolsprocessen om återkallelse av det befintliga tillståndet till gruvverksamhet.

Detta har hänt

Sortera på: fallande - stigande
 • 2010-08-20

  Gränsälvskommisionens fattar beslut i ärende M11/09 (miljötillståndet)

 • 2011-01-20

  Miljötillståndet tas i anspråk av NRAB

 • 2012-10-03

  Gruvbrytning påbörjas

 • 2013-02-01

  Anrikning påbörjas liksom deponering av anrikningssand på sandmagasinet.

 • 2014-12-01

  NRAB försätts i konkurs (brytning och anrikning upphör i oktober)

 • 2017-11-29

  Naturvårdsverket skickar sin skrivelse till NRAB:s konkursbo och till Kaunis Iron AB, den verksamhetsutövare som vill ta över verksamheten.

  Skrivelse (PDF 140 kB)
 • 2017-12-22

  NRAB:s konkursbo/Kaunis Iron AB skickar in bemötande av Naturvårdsverkets skrivelse

 • 2018-02-09

  Naturvårdsverket skickar remiss till Svenska Kraftnät om dammsäkerhet

  Remiss (PDF 37 kB)
 • 2018-02-19

  Kaunis Iron AB tar över som verksamhetsutövare

 • 2018-02-20

  Länshållning av dagbrottet påbörjas

 • 2018-02-23

  Svenska kraftnät inkommer med remissvar till Naturvårdsverket

  Remissvar (PDF 1,57 MB)
 • 2018-05-17

  Naturvårdsverket meddelar Kaunis Iron AB att vi vill besöka gruvverksamheten

  Meddelande (PDF 75 kB)
 • 2018-05-30

  Naturvårdsverket besökte verksamhetsområdet och anläggningarna.

 • 2018-06-25

  Ansökan om delvis återkallelse av tillståndet lämnas till Mark- och miljödomstolen i Umeå.

  Ansökan (pdf, 22 MB)
 • 2018-07-12

  Kaunis Iron AB återupptar gruvverksamheten i Tapuli/Kaunisvaara.

 • 2018-09-17

  Mark- och miljödomstolen i Umeå kungör ansökan om återkallelse.

 • 2018-10-23

  Syn utom huvudförhandling.

Sidan senast uppdaterad: 24 oktober 2018Sidansvarig: Jennifer Brammer