Domstolsprocess om återkallelse av Kaunis Iron AB:s tillstånd till gruvverksamhet och anrikningsverk

Naturvårdsverket har i juni 2018 ansökt hos Mark- och miljödomstolen i Umeå om återkallelse av tillståndet till gruvverksamhet i Tapuli och anrikningsverk i Kaunisvaara, Pajala kommun. Domstolsprocessen pågår.

Detta har hänt

Sortera på: fallande - stigande

Sidan senast uppdaterad: 2 september 2020Sidansvarig: Jennifer Brammer