Ny gruva i Mertainen – följ ärendet

Naturvårdsverket har tidigare överklagat två beslut av mark- och miljödomstolen om LKAB:s planerade järnmalmsgruva i Mertainen mellan Kiruna och Svappavaara. Det finns risk för skador på myrområdet Rautas, som ingår i EU:s nätverk för skyddade områden, Natura 2000. Mark- och miljööverdomstolen har nu prövat frågan. Domstolen håller inte med oss om att prövingsunderlaget är otillräckligt för att bedöma påverkan och anser att tillstånd kan lämnas.