Miljöbalkstillstånd kan inte lämnas till verksamhet vid anrikningsverket och Hötjärnsmagasinet då god status inte kommer nås i berörda vattenförekomster

Naturvårdsverket har lämnat yttrande avseende Boliden Mineral AB:s ansökan om nuvarande och framtida verksamhet vid anrikningsverket och Hötjärnsmagasinet i Boliden till mark- och miljödomstolen den 21 september 2016.

Sidan senast uppdaterad: 5 oktober 2016Sidansvarig: Jennifer Brammer