Svenska Kaolin AB har fått avslag på sin ansökan om tillstånd till gruvverksamhet

Den ansökta gruvverksamheten ligger nära Röstånga i Skåne. Målet rör tillstånd för brytning av leran kaolin.