Gruva i Mertainen – Natura 2000-område, samlad prövning

Naturvårdsverket överklagade två deldomar om LKAB:s planerade järnmalmsgruva i Mertainen och yrkade på en samlad prövning. MÖD tog upp båda deldomarna till prövning och ansåg att tillstånd kunde lämnas.