För snäv avgränsning i ansökan

En ansökan måste vara rätt avgränsad om det ska vara möjligt att pröva och reglera de miljö- och hälsoeffekter verksamheten eller åtgärden leder till. En för snäv avgränsning av ansökan gör att det saknas förutsättningar för att i alla delar föreskriva om de villkor som fordras enligt miljöbalken.