Efterbehandlingsplan för Blaikengruvan

Lappland Goldminers Sorsele AB:s konkursbo har lämnat in en efterbehandlingsplan för Blaikengruvan till mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. Naturvårdsverket har lämnat yttrande över den uppdaterade planen. Nu finns dom från Mark- och miljödomstolen.

Sidan senast uppdaterad: 6 augusti 2018Sidansvarig: Jennifer Brammer