Dragon Mining Sweden AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för gruvbrytning i Fäboliden

Naturvårdsverket har efter det samråd som hölls den 26 januari 2017 kommit in med ett yttrande till Bolaget den 17 februari 2017.

Sidan senast uppdaterad: 15 augusti 2018Sidansvarig: Jennifer Brammer