Ansvar för efterbehandling efter konkurs

Ett konkursbo kan bli ansvarigt för åtminstone delar av efterbehandlingen av en nedlagd gruva även om det inte brutit någon malm. Det framgår av två domar från Mark- och miljööverdomstolen.