Gruvor, prövningsärenden

Naturvårdsverkets yttranden och eventuella överklaganden i de tillståndsmål och ärenden om gruvverksamhet vi prioriterat att delta i. Här finns även ett urval av de vägledande domar som finns på området.

Sidan senast uppdaterad: 2 maj 2019