Nytt miljötillstånd för Stockholm-Västerås Flygplats

Mark- och miljödomstolen i Nacka har meddelat tillstånd till flygverksamhet vid Västerås Airport. Naturvårdsverket drev frågor om flygbuller och dagvattenhantering i prövningen.

Sidan senast uppdaterad: 3 juli 2020